I detta avsnitt behandlas den tävlingsgren, som kallas LYDNAD. Den vardagslydnad som alla hundägare är mer eller mindre beroende av, behandlas under UPPFOSTRAN; https://schnauzerringen.se/?page_id=220.

LYDNAD har naturligtvis såväl hundägare som hund mycket stor nytta av oavsett man avser tävla eller ej.

I LYDNAD tävlar man i 4 olika klasser. Första klassen är startklass som är öppen för nybörjare, vidare har vi klass I, 2 och 3 . För att bli uppflyttad till nästa klass krävs i
Startklass minst 160 p. 
Klass 1 – 2 minst 256 p

Alla som vill pröva sig och sin hund för första gången i tävlingslydnad rekommenderar vi starkt att söka rätt på lämpliga kurser med kvalificerade handledare.

Läs mer om lydnadsklasserna här