Lydnad

 

I detta avsnitt behandlas den tävlingsgren, som kallas LYDNAD. Den vardagslydnad som alla hundägare är mer eller mindre beroende av, behandlas under UPPFOSTRAN; https://schnauzerringen.se/?page_id=220.

LYDNAD har naturligtvis såväl hundägare som hund mycket stor nytta av oavsett man avser tävla eller ej.

I LYDNAD tävlar man i 4 olika klasser. Första klassen är klass I som är öppen för nybörjare, vidare har vi klass II, III och elit. För att bli uppflyttad till nästa klass krävs i klass I och II minst 160 p och klass III 255 p

Är man uppflyttad får man själv välja om man vill tävla i nästa klass. Om man då erövrar ett pris så får man inte gå tillbaka till en lägre klass. Man får dock tävla hur länge man vill i klassen och man kan även vid en uppflyttning, dagen efter tävla i nästa klass, här finns det ingen karenstid som vid t ex brukstävlingar.

Hunden skall vara minst 10 månader vid start i klass I. Även blandrashundar och kryptorchida hundar (avsaknad av en eller båda testiklarna) får deltaga. Läs mer om kryptorkism på http://www.skk.se/sokresultat/?text=kryptorkism#q=kryptorkism&page=0 Alla hundar skall dock vara id-märkta som är födda efter 1 januari 1997. Denna märkning kan ske genom tatuering eller mikrochips.

Alla som vill pröva sig och sin hund för första gången i tävlingslydnad rekommenderar vi starkt att söka rätt på lämpliga kurser med kvalificerade handledare.

Intressant länk om ni vill läsa mer

Ytterligare en bra länk