Hundutställning hur går det till och varför

Syftet med hundutställning är att bevara och utveckla olika raser så att de motsvarar den standard som finns för varje ras. På hundutställning så är det den hund som enligt domaren anses ligga närmast idealet som vinner. Det kan vara roligt att någon gång få din hund bedömd.

En annan aspekt av hundutställning, som inte har med det egentliga syftet att göra, är att det faktisk kan vara en rolig upplevelse, och även en chans att få se flera Schnauzrar på en och samma plats och träffa andra schnauzer ägare och kanske få tips och råd eller bara en trevlig pratstund.

För den oinvigde kan hundutställning och allt omkring detta, te sig som ett enda virrvarr av konstiga regler och svårförståeliga termer. Förhoppningsvis ska denna information hjälpa dig som är relativt ny i ”utställningssvängen” en bit på vägen!

Låt oss börja med att förklara begreppen:

  • Inofficiell Utställning
   Resultatlistor från inofficiella utställningar samlas inte någonstans och med dessa meriter kan din hund inte få några titlar.

Inofficiella hundutställningar kan alla klubbar arrangera och ska följa SKKs anvisningar som finns för utställningar som inte stambokförs.

 • Arrangören bestämmer själv vilka hundraser som kan delta på sin inofficiella utställning. Dessa evenemang är ofta lite mindre och väldigt roligt att delta på. Det blir lite av en ”träningsutställning”, både för dig och din hund. Under trivsamma och lättsamma former träffar du många likasinnade och får värdefulla tips på vägen mot officiella hundutställningar.
 • Officiell Utställning
  Resultat från officiella utställningar registreras i Svenska Kennelklubbens hunddatabas. De meriter din hund får på officiella utställningar kan leda till diverse titlar. Dessutom finns olika status för officiella utställningar: nationell och internationell. På den senare kan meriter för internationella titlar delas ut.

 

För officiella utställningar är det obligatoriskt med medlemskap i arrangerande klubb. För att anmäla sig till utställningen ex. om Schnauzer Pincher klubben anordnar en utställning, så måste man vara medlem i Schnauzer Pincher Klubben. När det gäller inoffeciella utställningar så behöver man inte vara medlem i arrangerande klubb eller i SKK. I de flesta utställnings-PM framgår vilken typ av blankett du ska använda vid anmälan och hur inbetalning ska ske.
7-10 dagar före utställningsdagen får du ett PM tillsammans med en nummerlapp. Där står vilken tid veterinärbesiktningen är, vilken ring din hund ska vara i, hur många hundar som bedöms i respektive ring och eventuell vägbeskrivning till utställningsplatsen. Ta med nummerlappen till utställningen och glöm naturligtvis inte vaccinationsintyget! Hur man anmäler går vi igenom lite senare.

När det sedan gäller det rent praktiska finns det massor att tänka på!

Innan du besöker din första utställning är det bra om du tränat några gånger. SKK klubbarna brukar ofta anordna ringträning. Där får du bra tips och råd på hur du skall göra. Det är viktigt att din hund är van vid att någon annan än du och din familj tar i din hund. Domaren tittar nämligen på såväl tänder som övriga kroppen.

På utställningsdagen är det många skall till utställningen samtidigt, och därför kan det bli köbildning i gatukorsningar, parkeringar och entréer. Se efter i ditt PM om arrangören lämnat några rekommendationer om var du skall parkera. Ta med detta när du planerar din restid till utställningen.

Vid insläppen är det ofta många mer eller mindre stressade utställare som skall passera veterinärbesiktningen med sin hund. Ha därför ditt vaccinationsintyg, nummerlapp och stamtavla lättåtkomligt, så går det fortare i kön. När du kommer in på utställningsområdet kan det kännas som att man har hamnat på värsta marknaden. Tält och försäljare överallt. Ta dig tid att se dig omkring. Var är toaletterna? Hur hittar jag informationen? Var ligger min ring? Många arrangörer har en liten karta i sin utställningskatalog. Oftast finns dessa att köpa i anslutning till entrén. Det kan också vara så att de har en stor karta över utställningsområdet uppställd. Ta dig tid att titta på den.

Var beredd på att en utställning tar tid. Har du sent startnummer och dessutom har lyckan att gå vidare till finaler så tar utställningen kanske hela dagen. Därför gäller det att du har en hund som är rastad innan du går in på området. En god promenad före, kanske kan underlätta för hunden. Men det räcker inte, Hunden måste få en chans att uträtta sina behov vid fler tillfällen under dagen, så glöm inte att ”gå ut” och rasta vovven.

Är det varmt så tänk på vatten både till dig och hunden, dessutom är det inte fel att ha någon form av pryttel som kan ge din hund skugga. Ett lite större paraply, ett strandtält, ett kompostgaller ombyggt till hage med en pläd över, eller ett utställningstält. Var observant på vad arrangören har för regler när det gäller var och hur du får slå upp tält och dylikt. Lämna ALDRIG din hund i bilen. Lämna ALDRIG din hund oövervakad. Regniga dagar kan regnskydd vara bra. Oftast funkar samma saker för regn som för sol.

När tävlingarna sedan startar underlättar det för alla om du håller koll på hur långt de har kommit i din ring, så att du kan vara förberedd när ringsekreteraren ropar upp ditt nummer. Det är då du skall in i ringen, det är INTE då du börjar borsta pälsen mm. Att hålla koll på omgivningen runt om är ett måste. Ingen uppskattar om din hund är på alla andra hundar och nosar och du inte håller koll. Respektera varandra och visa hänsyn. Alla behöver vi mat under dagen, så tänk på att ta med dig pengar att handla för. Det är inte alla som har uttagningsautomater i närheten och inte många försäljare har möjlighet att ta betalkort.

Anmälan

I annonsen för utställningen så hittar man vart och när inbetalningen skall ske, men sen kommer det en massa olika klasser som man kan anmäla till:

Klassindelning
Nedan ser du vilka.

 • Valpklass (inofficiell) 4-6, 6-9 månader
 • Juniorklass 9-18 månader (junkl)
 • Unghundsklass 15-24 månader (ukl)
 • Öppen klass 15 månader och äldre (ökl)
 • Bruks/jaktklass 15 månader och äldre (bkl/jkl)
 • Championklass 15 månader och äldre (chkl)
 • Veteranklass 8 år och äldre (vetkl)

För mer information om regler och hur det går till kan ni läsa om på SKK

Läs mer här

Överst på sidan