Policy för Schnauzerringen

Syfte & målsättning
Schnauzerringens övergripande syfte är att arbeta för att alla verksamma, uppfödare såväl som hundägare och valpköpare skall känna samhörighet, gemenskap och att vårt arbete är utvecklande och positivt. Detta skall ske genom att samordna och påverka viktiga frågor som rör schnauzern som ras. Målet är att rasen skall kunna bestå som den sunda och friska schnauzern och utvecklas med en för aveln stabil bas.

Medlem i Schnauzerringen

Schnauzerringen bildades 1994. Vi är närmare 400 medlemmar som arbetar för att skapa goda villkor för hundar och hundägare. Styrkan ligger i att vi är många. Medlemskapet är en kraftsamling för schnauzern.
Som medlem i Schnauzerringen har man olika förmåner bland annat rådgivning i avel, trimning, träning och övriga hundfrågor, rabatter samt medlemsaktiviteter och e-tidningen Schnauzerbladet.
Schnauzerringen representeras av både uppfödare och hundägare, unga som äldre, som arbetar med allt från avel och uppfödning, utställningar, tävlingar till vardagslydnad och skogspromenader – spännvidden är stor.  Alla kategorier av medlemmar är lika betydelsefulla.

 

Verksamhet

Ringen arbetar i huvudsak med att utveckla organisationen till ett än bättre mötes- och debattforum för rasens frågor. Att publicera användbar och matnyttig information som rör Schnauzerns avel och fortplantning samt uppfostran och skötsel.
Uppfödarmöten och medlemsmöten som sätter fokus på avels-, mentala och veterinära frågor. Det anordnas också olika aktiviteter som prova på, förstå din hund, promenader, grillkvällar och läger.

Ringen arbetar för rasens mentala status genom att övergripande diskutera rasens karaktär så som den utvecklats till idag.

För mer om verksamheten se sidan Verksamhetsplan. 

 

Samverkan

Arbetet sker i huvudsak i samverkan med och inom Svenska Schnauzer och Pinscherklubben och Svenska Kennelklubben.