Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare, går en bana som har designats av en rallydomare. Domaren ber teamet att starta och därefter går hund och förare en bana med övningar utmärkta på skyltar (10-20 övningar beroende på svårighetsgrad).Utförandet av varje övning illustreras genom bild och text på skyltar. Bedömningen är mer generös än i traditionell lydnad. Teamet genomför banan i en rask men normal hastighet, med hunden på förarens vänstra sida. Hund och förare skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet. I rally krävs inte ett perfekt fotgående men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Teamet genomför banan utan instruktioner från domaren och målet är att genomföra den så korrekt som möjligt från start till mål med ledning av skyltarna. Föraren får prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Även otaliga upprepningar av röst eller teckenkommando är tillåtet och påverkar ej bedömningen. Det är Inte tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst-och/eller teckenkommando. Föraren får inte medvetet vidröra hunden. Klassindelning är nybörjar, fortsättning, avancerad och mästarklass. Efter 3 godkända resultat i respektive klass blir man uppflyttad till nästa.

Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och samarbete. Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Teamet strävar efter smidighet och uppmärksamhet med positiv utstrålning. Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad och freestyle.

Den 1 Juli 2011 blev Rallylydnad en officiell tävlingsgren.

 

Titel: Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass, RLD N
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat i nybörjarklass.

Titel: Rallylydnadsdiplom Fortsättningsklass, RLD F
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat i fortsättningsklass.

Titel: Rallylydnadsdiplom Avancerad klass, RLD A
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat avanceradklass

Titel: Rallylydnadsdiplom Mästarklass, RLD M
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat mästarklass. (Detta gäller oregistrerade hundar)

Certifikat delas ut till hund i mästarklass med minst 90 poäng. Certifikat får inte delas ut till oregistrerad hund (TAVLIC).
Regler för erhållande av championat återfinns i Svenska Kennelklubbens Utställnings-och championatsregler.

Läs mer på SBK-sida