Syfte & målsättning

Schnauzerringens övergripande syfte är att arbeta för att alla verksamma uppfödare såväl som ”vanliga” hundägare och valpköpare skall känna samhörighet, identitetskap och vårt arbete som utvecklande och positivt. Målet är att samordna och påverka viktiga frågor som rör schnauzern som ras.

Medlem i Schnauzerringen

Schnauzerringen bildades 1994. Vi är närmare 500 medlemmar som arbetar för att skapa goda villkor för hundar och hundägare. Styrkan ligger i att vi är många. Medlemskapet är en kraftsamling för att bibehålla en sund och frisk Schnauzer.
Som medlem i Schnauzerringen har man olika förmåner bland annat rådgivning i avels – och övriga
hundfrågor, förmånliga medlemsaktiviteter och medlemstidningen Notisbladet.
Schnauzerringen representeras av både uppfödare och så kallade ”vanliga” hundägare, unga – som äldre, som arbetar med avel och uppfödning, med såväl utställningar och tävlingar som anspråkslös vardagslydnad och skogspromenader – spännvidden är stor.  Alla kategorier av medlemmar är lika betydelsefulla.

Verksamhet

Under 2012 arbetar ringen i huvudsak med att utveckla organisationen  till ett än bättre mötes- och debattforum för rasens frågor. Att publicera användbar och matnyttig information som rör Schnauzerns avel och fortplantning såväl som uppfostran och skötsel.
Under året kommer uppfödarmöten och medlemsmöten som sätter fokus på avels och veterinära frågor, olika prova på aktiviteter, förstå din hund etc. att ordnas. Även grillkvällar i samband med utställningar kommer att genomföras.

Ett viktigt arbete under året är också att fortsätta arbeta för rasens mentala status genom att arrangera MH tester och att övergripande diskutera rasens karaktär så som den utvecklats till att bli idag.

För mer om verksamheten 2012 se sidan Verksamhetsplan 

Samverkan

Arbetet sker i huvudsak i samverkan med och inom Svenska Schnauzer och – Pinscherklubben och Svenska Kennelklubben.