Viltspår går ut på att hunden ska följa ett ca 600 meter långt spår där man blodat med oxblod och samtidigt dragit en viltklöv av t.ex rådjur. Innan man börjar måste man bygga upp intresset för den klöv som ligger i slutet.  Det är ju den som är målet och belöningen för hunden när den gått spåret. Viltspår är något som man lätt kan lägga själv till sin hund.
Utrustning som krävs. Blod (kan köpas eller beställas hem i livsmedelsaffär), rådjursklöv, spårlina, sele till hunden, klädnypor och vimplar för att markera spåret.
De första spåren man lägger ska inte var mer än ca 50 – 100 meter.
Om ni vill gå kurs så anordnar t.ex en del jakthundsklubbar kurser där  hundar av alla raser får var med.


 

 

 

Om man vill gå prov med sin hund i viltspår så finns följande klasser

ANLAGSKLASS
Spårlängd 600 m
4 Räta vinklar Minst 50 m mellan vinklarna.
Ca 15 m bloduppehåll på raksträcka.
• Skanken släpas hela vägen utan uppehåll.
Om två hjälps åt ska den som blodar gå sist.
Blodas 2-5 timmar före start. Tiden räknas när man börjar bloda. 1/3 Liter blod till ett spår. Spårläggarkäpp med 2×2 cm
kontaktyta mot marken eller stänkflaska används. 1 m mellan blodstämplar, tätare de första tio metrarna. Spårlinan får ej
överstiga 10 m. Avståndet mellan hund & förare ska vara minst 5 m. Vid svårframkomlig terräng får linan släppas eller fattas
kortare. Föraren får stötta hunden med lågmälta tilltal. Om hunden fåt tappt på grund av uppenbar viltstörning får föraren visa
hunden tillbaks på spåret (Gäller även öppenklass). Skånken läggs vid spårets slut, ej synligt för föraren dock utan att gömmas.
Hunden behöver inte markera skanken men det ska gå att konstatera att den slutat spåra. Spårtid max 30 minuter.
För godkännande krävs att hunden visat utmärkt förmåga att följa spåret, arbetat i lämpligt temo och inte behövt någon hjälp
att efter tappt återfinna spåret. (Gäller ej viltstörning – se ovan).


ÖPPENKLASS
Godkänt anlagsprov krävs före start i öppen klass. 12-24 Timmar gammalt spår. 3 st bloduppehåll på ca 15 meter varav två vinklar.
I den ena av dessa vinklar går spårläggaren utan ytterligare inblodning tillbaka ca 15 meter, vid sidan av det lagda spåret på
raksträckan, och gör vinkeln där.
Skottprövning: 50 – 100 meter före spårslutet sätts eller läggs hunden. Domaren går ca 10 meter från hunden i
spårets riktning och avlossar ett skott med hagelvapen eller startpistol 9mm knallammunition. Skytten återvänder och visar föraren
i vilken riktning denne ska fortsätta spåret. Viss iver kan tolereras men följande räknas som allvarliga fel: Uppenbar skotträdsla,
okontrollerbar upphetsning, vägran att fullfölja spårningsarbetet. Spårtid max 45 minuter.

För första pris krävs att hunden uppvisat
godkänd skottreaktion, utmärkt förmåga att följa spåret, arbeta i lämpligt tempo, endast med stöd från föraren och utan ingripande av
domaren nått spårets slut inom föreskriven tid.
Utmärkt spårningsförmåga: Hunden spårar målmedvetet och spårsäkerhet och har endast
ett par mindre tappter som den reder ut självständigt. Klarar vinklarna utan större svårigheter.
Lämpligt tempo: Hunden arbetar på i ett följsamt sätt i ett så lugnt tempo att den kan fungera effektivt i en faktisk eftersöktsituation.
Självständighet:
Stöd från föraren: Lågmäld uppmuntran då hunden spårat rätt.
Hjälp: Förarens återföring av hund till spåret, utan domarens medverkan, då föraren ser att hunden är på villovägar eller inte kan finna spåret.
Hund får avlägsna sig högst 100 meter från spåret innan ingripande görs av domaren.

För att bli viltspårschampion SVCH krävs 3 första pris i öppenklass av minst två domare. 
Viltspårprov arrangeras av diverse klubbar.

Regler för viltspårprov – gäller från 2022-01-01 – 2026-12-31