HD

Har du fått ett HD-resultat du vill omvärdera?

Har du en Schnauzer eller Pinscher som är höftledsröntgad tidigare men du vill ha en ytterligare bedömning (second opinion) av hundens höftledsstatus, finns nu möjligheten att skicka bilden till Tyska Pinscher-Schnauzerklubben, PSK.

Hur går jag tillväga?

Du ber din djurklinik/djursjukhus skicka bilden till dig i JPEG-format. Därefter skickar du bilden, tillsammans med bifogad ifylld blankett, till karin@schnauzerringen.se för vidarebefordran till Tyskland. Svaret kommer till Schnauzerringen och läggs sedan ut på Schnauzerringens hemsida och uppfödarsidan på facebook.
Gällande Pinscherns resultat skickas det endast till Pinschersektionen.

Vad kostar det?

Kostnaden, 300: – för schnauzer och 350: – för pinscher debiteras dig via Schnauzerringen

Vad får du för resultat?

Bedömningen skiljer sig något från SKK:s så till vida att man får en utförlig analys av höftledens status och gradering Ex: B1 eller B2 där B1 står för att hunden är närmare grad A än C och B2 är närmare grad C. Man får ett dokument med utförlig redovisning över alla parametrar som har bedömts och hur det har bedömts.

Blankett som ska användas för att skicka in röntgenbild till Tyskland
Laddas ner här