Rekommendationer angående användande av hundar med HD-C i avel.

2015

För att inte utesluta hundar som skulle kunna bidra till att öka den genetiska variationen inom schnauzeraveln har beslutats att tillåta avel med hundar med HD C. Beslutet togs mot bakgrund av att även om antalet HD C ökat har inte kliniska höftledsproblem ökat, enligt statistik från försäkringsbolagen.

Nytt!!  Uppfödarmöte 2017-04-28 

Klubben rekommenderar, som tidigare, avel med HD-fria hundar. ( A-B) men på grund av rasens låga genetiska variation har klubben tagit beslut om följande undantag i avelsrekommendationerna. Detta undantag gäller tills nya fakta visar något annat. 

En hund med HD-C kan,användas om den genetiska variationen gynnas och ska i så fall paras med en hund med HD-A. 

2022-04-21

Nu när HD-avläsningen hos SKK ändrats så att man bedömer varje led för sig händer det att man får resultat som t ex A-B eller B-C

Enligt Avel och hälsa hos SKK ska alltid sämsta resultatet räknas efter HD röntgen, där två olika resultat finns. En hund med HD-B-C eller C-C kan användas om den genetiska variationen gynnas och ska i så fall paras med en hund med HD-A+A. Hunden ska vara kliniskt frisk, funktionell, rastypisk och snygg, vilket är uppfödarens ansvar att bedöma.
Avelskommittén är enbart vägledande och stödjande för den som letar avelshund. Vi kan hjälpa ägaren att hitta i hunddata, ta fram inavelsgrad, HD, MH m.m. men valet av avelsdjur är alltid uppfödarens/ägarens ansvar.

Schnauzerringens Avelskommitté

***

Har du fått ett HD-resultat du vill omvärdera?

Har du en Schnauzer eller Pinscher som är höftledsröntgad tidigare men du vill ha en ytterligare bedömning (second opinion) av hundens höftledsstatus, finns nu möjligheten att skicka bilden till Tyska Pinscher-Schnauzerklubben, PSK.

Hur går jag tillväga?

Du ber din djurklinik/djursjukhus skicka bilden till dig i JPEG-format. Därefter skickar du bilden, tillsammans med bifogad ifylld blankett, till karin@schnauzerringen.se för vidarebefordran till Tyskland. Svaret kommer till Schnauzerringen och läggs sedan ut på Schnauzerringens hemsida och uppfödarsidan på facebook.
Gällande Pinscherns resultat skickas det endast till Pinschersektionen.

Vad kostar det?

Kostnaden, 400: – för schnauzer och 450: – för pinscher debiteras dig via Schnauzerringen

Vad får du för resultat?

Bedömningen skiljer sig något från SKK:s så till vida att man får en utförlig analys av höftledens status och gradering Ex: B1 eller B2 där B1 står för att hunden är närmare grad A än C och B2 är närmare grad C. Man får ett dokument med utförlig redovisning över alla parametrar som har bedömts och hur det har bedömts.

Blankett som ska användas för att skicka in röntgenbild till Tyskland
Laddas ner här