KORNING – mentaltest

Korning är till skillnad från MH (mentalbeskrivning) en test. Upplägget av testen påminner om MH. Men på MH beskriver man hundens beteende, på en korning bedömer man hunden och poängsätter den. På korning kan en hund bli godkänd eller icke godkänd.  Momenten är sedan 2007 delvis förändrade. Den nya korningen har också en ny poängskala: 0-600, där minst 300 är godkänt (den gamla poängskalan var 0-300). För att en hund ska erhålla titeln Korad krävs även en godkänd exteriörbeskrivning. Här nedan kan ni klicka vidare till ett par pdf filer som informerar om korning.
För att få göra mentaltest med sin hund måste den först ha gjort MH eller BPH.

Regler för korning

På nedanstående länk kan ni hitta MT som är planerade av SSPK. Samt även exteriörbeskrivningsprotokoll.
http://www.sspk.se/aktiv