Foto: Elisabeth Skantz

Vad är bruks?

Ett bruksprov består av lydnadsmoment och special moment (t.ex sök, spår, rapport, skydds). Man börjar i den lägsta klassen som är appellklass där får man starta när hunden är 12 månader. Sedan följer klasserna lägre, högre och elitklass. För att starta i lägre klass så måste hunden vara 18 månader, plus att den måste ha genomfört MH/BPH.
.Man måste även ha nått s.k uppflyttningspoäng i appellklass. Det finns en viss poängsumma i varje klass man måste uppnå för att få tävla i nästa klass, det kallas att man blir uppflyttad. All sådan information hittar man i regelboken för bruksprov. Det är bra att ha kikat på reglerna innan man ger sig ut och tävlar, för som tävlande är man skyldig att känna till reglerna.

Läs mer om Bruksgrenarna på SBK.s hemsida