Vår webbplatsadress är: https://schnauzerringen.se.

Integritetspolicy för Schnauzerringen

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig som medlem, anmäler dig till evenemang, registrerar dig som uppfödare eller på hanhundslistan, som leverantör av tjänster (Trimlista) eller anmäler dig för ”Årets hund” på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, din adress och ditt telefonnummer.

2. Användning av information
• Den information vi samlar in från dig används för att:
• Kontakta dig
• Administrera en tävling eller annat evenemang
• Förmedla kontakter till dig som uppfödare, hanhundsägare eller leverantör av servicetjänster.

3. Säkerhet
Vi tillsammans med tredjeparten Svenska Kennelklubben är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring.

4. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

5. Informationsskydd
Svenska Kennelklubben administrerar vårt medlemsregister genom biträdesav-tal. SKK vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga upp-gifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De dato-rer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
Vi använder oss inte av cookies.

6. Avsluta medlemskap
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår ditt medlemskap, enstaka nyhetsbrev, relaterad information etc. Om du inte längre vill upprätthålla ditt medlemskap eller deltaga på uppfödar-, hanhunds- eller servicelista, raderas dina uppgifter snarast efter att vi har meddelats detta per e-post. Tävlingsresultat raderas senast efter sex månader.

7. Samtycke
Genom att anmäla dig som medlem och till ovan nämnda listor samtycker du till att vi lagrar dina uppgifter.