***
Via länken nedan hittar ni info om exteriörbeskrivningar som anordnas för våra raser under 2023

Exteriörbeskrivningar 2023
***
Inbjudan till ”MH – Mentalbeskrivning hund” på Värnamo BHK de 30 september

SSPK önskar att så många individer som möjligt ska mentalbeskrivas/testas för att fortlöpande kunna utvärdera rasens status och utveckling.

Ta tillfället i akt till en inspirerande och lärorik dag!
Mentalbeskrivning ger en objektiv bild av hundens mentalitet och ger dig värdefull information om din hunds mentala egenskaper och därmed underlag för hur du bäst kan lägga upp träning och lösa vardagliga situationer. Dessutom är mentalbeskrivningen viktig för uppfödare vid avelsplanering och utvärdering.

Beskrivningen kommer att genomföras på Värnamo Brukshundklubb Datum: 30 september 2023

Starttid lottas.
Maximalt tas 8 hundar emot. Vid fler än 8 anmälda hundar gäller följande prioriteringsordning:

  1. Anmälningsdatum inom respektive prioriteringsgrupp
  2. SSPK-raser
  3. Andra raser

Anmälan och betalning (700 kr/hund) via Startsida – SBK Tävling – Välkommen (sbktavling.se)
https://sbktavling.se/competitions/45028

Medtag vaccinationsbevis och stamtavla. Kontroll av chip kommer att göras. SSPK/Mentalgruppen

***
***

***


Schnauzertrick
Facebookgrupper för medlemmar i rasklubben Schnauzerringen och andra schnauzerägare som vill vara aktiva och samarbeta lite extra med sin schnauzer, på ett sätt som är roligt för båda två. Man börjar med nivå 1 och sedan går man vidare.

 Läs mer här

***
Sponsring 2023

BPH, MH, MT sponsras med 300 kr
HD-röntgen sponsras med 500 kr
(Gäller hundens i SKK registrerade ägare som är medlem i Schnauzerringen)

Gåvomedlemskap 100 kr/gåvomedlemskap.
(Gäller uppfödare som är med på uppfödarlistan)

Vi sponsrar också medlemsaktiviteter med upp till 500:-.

Ansökan om sponsring skickas efter genomförande tillsammans med kopia på protokoll (gäller BPH,MH,MT)

När det gäller HD-röntgen skicka kvitto på utförd röntgen till: vår kassör Lena Lindberg, kassor@schnauzerringen.se med info om konto för inbetalning av sponsringen.
Glöm inte att uppge medlemsnummer i klubben samt hundens registreringsnummer!!

***

 

Nu kan ni se alla trimfilmer med
Sara Berg och Maria Ringbom på Schnauzerringens YouTube-kanal
Klicka på bilden för att komma dit