***

***

MENTALTEST

SSPK i samarbete med Falkenbergs Brukshundklubb
Inbjuder till MT ”Mentaltest” för sina raser på Falkenbergs Brukshundklubb den 28 april 2024

För att få deltaga ska hunden ha gjort MH eller BPH med godkänt i alla rutor.

Deltagande hund ska vara mellan 18 – 48 månader gammal. Om hunden är äldre än 4 år ska dispensansökan beviljad av SSPK skickas till arrangören Falkenbergs Brukshundklubb på mejl
rus@falkenbergsbk.se i samband med anmälan.

Länk till anmälan: https://sbktavling.se/competitions/47898

Vid varje tillfälle tas maximalt 8 hundar emot. Vid fler än 8 anmälda hundar prioriteras hundarna efter anmälningsdatum
Tänk på att betalningen ska vara inne senast vid anmälningstidens utgång för att anmälan ska gälla.

Betalning via STRIPE i första hand, eller till Falkenbergs Brukshundsklubbs bankgiro:
5603-3327

 Löptikar får deltaga men går sist.

Kontaktperson SSPK: Jan Hockart   jan.hockart@outlook.com
Kontaktperson Falkenbergs BK: Sylvia Johansson  rus@falkenbergsbk.se

 

***
Nr 4 av schnauzerbladet

***

INFO från SKK gällande medlemskort

Om ni tappar bort er medlemskort så kan ni som medlemmar ladda ner och/eller skriva ut era medlemskort själva!

     *Logga in på Mitt SKK.se

    * Välj mina medlemskap

    * Där finns ett medlemskort att ladda ner för dig som är medlem

Detta medlemskort är endast det som namnet säger – ett medlemskort.

Medlemskortet ersätter inte den inbetalningsavi/medlemskort som skickas ut när det är dags att förnya medlemskapet eller till nya medlemmar.

***

Genetiska studier av kryptorchism hos schnauzerhanhundar

***
SSPK planerar exteriörbeskrivningar i Kungälv under 2024.
Mer info här
***


Schnauzertrick
Facebookgrupper för medlemmar i rasklubben Schnauzerringen och andra schnauzerägare som vill vara aktiva och samarbeta lite extra med sin schnauzer, på ett sätt som är roligt för båda två. Man börjar med nivå 1 och sedan går man vidare.

 Läs mer här

***
Sponsring 2024

BPH, MH, MT sponsras med 300 kr
HD-röntgen sponsras med 500 kr
(Gäller hundens i SKK registrerade ägare som är medlem i Schnauzerringen)

Gåvomedlemskap 100 kr/gåvomedlemskap.
(Gäller uppfödare som är med på uppfödarlistan)

Vi sponsrar också medlemsaktiviteter med upp till 500:-.

Ansökan om sponsring skickas efter genomförande tillsammans med kopia på protokoll (gäller BPH,MH,MT), samt när det gäller HD-röntgen  kvitto på utförd röntgen till:  kassor@schnauzerringen.se

Glöm inte att uppge medlemsnummer i klubben samt hundens registreringsnummer samt konto för inbetalning av sponsringen. 

***

 

Nu kan ni se alla trimfilmer med
Sara Berg och Maria Ringbom på Schnauzerringens YouTube-kanal
Klicka på bilden för att komma dit