Startsida

Årets hund 2022

Glöm inte att skicka in till Årets hund 2022
Anmälan senast 15/1 2023
Statuter och övrig info hittar ni 

HÄR!

***

Till alla våra schnauzerägare!

Schnauzerringens avelskommitté har i uppdrag att sammanställa dokumentet RAS som är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

En del i RAS är en enkät om schnauzrarnas hälsa. Svaren kommer ge oss information om schnauzerns hälsotillstånd idag. Den kommer också att kunna svara på hur vi ska fortsätta att arbeta med schnauzern för att rasen ska bevaras som den hälsosamma hund den är idag. 
För mer info om hur uppgifterna hanteras Läs Här
Ladda ner enkäten genom att klicka på länken här nedan.
Hälsoenkät för schnauzer 2022

Skicka era svar med vändande e-post: karin.astrom@gu.se

***

***


Schnauzertrick
Facebookgrupper för medlemmar i rasklubben Schnauzerringen och andra schnauzerägare som vill vara aktiva och samarbeta lite extra med sin schnauzer, på ett sätt som är roligt för båda två. Man börjar med nivå 1 och sedan går man vidare.

 Läs mer här

***
Sponsring 2022

BPH, MH, MT sponsras med 300 kr
HD-röntgen sponsras med 500 kr
(Gäller hundens i SKK registrerade ägare som är medlem i Schnauzerringen)

Gåvomedlemskap 100 kr/gåvomedlemskap.
(Gäller uppfödare som är med på uppfödarlistan)

Vi sponsrar också medlemsaktiviteter med upp till 500:-.

Ansökan om sponsring skickas efter genomförande tillsammans med kopia på protokoll (gäller BPH,MH,MT)

När det gäller HD-röntgen skicka kvitto på utförd röntgen till: vår kassör Lena Lindberg, kassor@schnauzerringen.se med info om konto för inbetalning av sponsringen.
Glöm inte att uppge medlemsnummer i klubben

***

 

Nu kan ni se alla trimfilmer med
Sara Berg och Maria Ringbom på Schnauzerringens YouTube-kanal
Klicka på bilden för att komma dit