Startsida

Inbjudan Exteriörbedömning
SKK erbjuder nu möjligheten till exteriörbedömning enligt utställningsreglerna. Bedömningen ger ett kvalitetspris som är jämställt med utställningsmerit, men utan konkurrens.
Schnauzerringen bjuder in schnauzer och
dvärgschnauzer till bedömning av utställningsdomare inomhus den 29 november i
Hallsbergs Brukshundklubbs hall.
LÄS MER HÄR

***


Nu kan man beställa Schnauzerkalender för 2021!


Pris: 160 kr per kalender.

Mejla till kassor@schnauzerringen.se
och beställ det antal du vill ha, och sätt in betalningen på klubbens postgiro 15 12 18-5.
Glöm inte att skriva på inbetalningen vad den gäller och från vem det är.
Välkommen med din beställning!
Schnauzerringen
***

Schnauzerbladet nr 5

***


Nya rutiner när det gäller HD/ED röntgen

Läs mer Här

 

            Inbjudan till uppfödarmöte via digital länk 24/10 2020.
Detta pga coronapandemin.

Schnauzerringens avelskommitté inbjuder till uppfödarmöte för ringens uppfödare och hanhundsägare på hanhundslistan.
Mötet äger rum mellan 09.00 – 12.00 med fikapaus 9.30 – 9.45.

Sista anmälningsdag 21/10 2020 till maggan@schnauzerringen .se
Läs mer här

Glöggpromenad i väst

Årets glöggpromenad för schnauzrar med matte och husse blir lördagen den 28/11 på Tjörn.Samling kl 12 på Säbygårdens parkering.

Läs mer här

***

Glöggpromenad i syd
Den 13 december i Skrylle utanför Dalby
Läs mer här

 

Sponsring 2020:

 BPH, MH, MT sponsras med 300 kr
HD-röntgen sponsras med 500 kr
Gåvomedlemskap 100 kr /gåvomedlemskap.
(Gäller uppfödare som är med på uppfödarlistan)

Ansökan om sponsring skickas efter genomförande tillsammans med kopia på protokoll (gäller BPH,MH,MT)
När det gäller HD-röntgen skicka kvitto på utförd röntgen samt hundens regnr till

vår kassör Lena Lindberg 
kassor@schnauzerringen.se
med info om konto för inbetalning av sponsringen.
Registrerad ägare på SKK ska vara medlem i schnauzerringen för att få sponsringen. Om hunden är delägd ska båda ägarna vara medlemmar i schnauzerringen

Glöm inte att uppge medlemsnummer i klubben.
OBS! Sponsringen gäller för tester/röntgen som utförts under detta kalenderår 2020.

/Schnauzerringens styrelse

 


Varför köpa en renrasig schnauzer

Läs mer här
***

Till dig som funderar på att använda din hanhund i avel.
Du kanske har ställt ut någon gång och fått ett bra omdöme,
men inte haft intresse att ställa ut tillräckligt mycket för att få någon titel.
Din hund kan ändå vara värdefull som avelsmaterial.
Om du är intresserad av att låta använda din hanhund till en parning
kan du anmäla din hund till Schnauzerringens hanhundslista.
Naturligtvis är du medlem i Schnauzerringen
och då kostar det inte något att stå med på listan.
Vill du veta mer finns information på länken:
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Hanhundsbrevet.

***

Schnauzerringens medlemsregister administreras av SKK som genom biträdesavtal lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra vår relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på

https://www.skk.se/pub/

Läs vår integritetspolicy här