Gåvomedlemskap

Som uppfödare och medlem av SSPK/Schnauzerringen
har du möjlighet att lösa Gåvomedlemskap till dina valpköpare
som inte tidigare är medlemmar i SSPK till en kostnad av 150 kr per valpköpare. Fördelen med detta är vetskapen om att valpköparen då får information om
MH, kurser, aktiviteter, prov och utställningar. Han eller hon får även
då möjligheten att träffa och utbyta erfarenheter  med andra
schnauzerägare samt sprida info om vår underbara ras, och får även genom
medlemskapet en möjlighet att påverka klubbens inriktning och därmed
även utvecklingen av rasen i Sverige.”Schnauzerringens styrelse har beslutat att under 2022 sponsra gåvomedlemskap med 100 kronor för alla uppfödare på Schnauzerringens uppfödarlista. Information om betalda gåvomedlemskap skickas till kassor@schnauzerringen.seEn gång i månaden skickar SKK listor med namn på nya schnauzerägare som fått gåvomedlemskap. Därefter skickar Schnauzerringens kassör 100 kronor/nytt gåvomedlemskap till konto som uppfödaren angivit. 
Använd denna länk för att anmäla era valpköpare:

Webbanmälan uppfödare:

https://goo.gl/JBrIcr

Du får betalningsuppgifter när du slutfört sin anmälan.