För att finnas med i Schnauzerringens  uppfödarregister, betalas en avgift per kalenderår, och medlemskap i rasklubben krävs. Om en kennel har flera ägare, ska samtliga vara medlemmar i Schnauzerringen.

Avgiften per kalenderår är SEK 300. Avgiften betalas till Schnauzerringens plusgiro 15 12 18-5

Blå markeringar i kartan visar uppfödare av peppar och salt schnauzer.
Gröna markeringar uppfödare av svart schnauzer
Orange markering uppfödare av både svart och ps schnauzer