För att finnas med i Schnauzerringens  uppfödarregister, betalas en avgift per kalenderår, och medlemskap i rasklubben krävs. Om en kennel har flera ägare, ska samtliga vara medlemmar i Schnauzerringen.

Avgiften per kalenderår är SEK 300. Avgiften betalas till Schnauzerringens plusgiro 15 12 18-5