Schnauzerringens Styrelse 2024

Ordförande: Ingela Melinder
Tel:  073-1809519
ordforande@schnauzerringen.se
 
Vice ordförande: Erik Karlsson
Tel:
vice.ordforande@schnauzerringen.se
 
Sekreterare: Sylvia Johansson
tel: 070-3783642
sekreterare@schnauzerringen.se
 
Kassör: Lena Lindberg
0706-930921
kassor@schnauzerringen.se
 
Ledamot:  Carita Hjelm
carita@schnauzerringen.se
 
Ledamot: Anki Thörnestad
anki@schnauzerringen.se
 
Ledamot: Maria Ringbom
maria@schnauzerringen.se
 
Suppleant 1: Emilia Östlund
emilia@schnauzerringen.se
Suppleant 2: Kerstin Levin
kerstin@schnauzerringen.se
 
Medlemsombud: Ulrika Hjort
070-5448148
medlemsombud@schnauzerringen.se
 
Övriga:
Valphänvisare: Anki Thörnestad: 070-9624482
valphanvisare@schnauzerringen.se
Omplaceringsombud: Ulrika Hjort
omplacering@schnauzerringen.se
 
Avelskommitté:
Margareta Delborn ”sammankallande”
Tel: 070-5713128
maggan@schnauzerringen.se
Karin Åström
tel: 0733-688868
karin@schnauzerringen.se
Carola Sabel 
Tel: 0511-61034, 0708-672863
carola@schnauzerringen.se 
Sara Berg
sara@schnauzerringen.se
Mentalgrupp:
Emilia Östlund
Mari Johansson
Elin Brandt

Reklam/PR-grupp:
Erik Karlsson

Utställningsgrupp:
Jan Hockart
Anki Thörnestad
Emilia Östlund
Erin Karlsson

 

Revisorer:
Monica Johansson
Ulf Tillbom


Revisorsuppleanter:
Ulrika Morin
Boel Niklasson

 
Valberedning:
Jan Hockart (sammankallande 1 år) :
Jeanette Matsson (2 år)
Sara Berg (1 år)
Ungdomsansvarig: Iris Törngren
Webbmaster Sylvia Johansson
webbmaster@schnauzerringen.se