Styrelse/Kommitteér

Styrelse 2019

Ordförande: Jan Hockart
Tel:  070-5620794
ordforande@schnauzerringen.se
 
Vice ordförande:Karin Björklund
Tel: 070-9453239
vice.ordforande@schnauzerringen.se
 
Sekreterare: Sylvia Johansson
tel: 070-3783642
sekreterare@schnauzerringen.se
 
Kassör: Lena Lindberg
0706-930921
kassor@schnauzerringen.se
 
Ledamot:  Ida Björklund
Tel: 073-6319377
ida@schnauzerringen.se
 
Ledamot:Anne Svensson
Tel: 0723-145199
anne@schnauzerringen.se
 
Ledamot: Anki Thörnestad
Tel:
anki@schnauzerringen.se
 
Suppleant 1: Ingela Melinder
ingela@schnauzerringen.se
Suppleant 2: Maria Ringbom
maria@schnauzerringen.se
 
 
Medlemsombud: Helene Nordlöf
070 / 287 53 34
medlemsombud@schnauzerringen.se(OBS! Lämna meddelande så ringer Helene upp. Svarar inte på okända nummer)
 
Övriga:
Valphänvisare/omplaceringsombud: 
Helene Nordlöf
070 / 287 53 34
valphanvisare@schnauzerringen.se(OBS! Lämna meddelande så ringer Helene upp. Svarar inte på okända nummer)
 
Avelskommitté:
Carola Sabel “sammankallande”
Tel: 0511-61034, 0708-672863
carola@schnauzerringen.se
Karin Åström
tel: 0733-688868
karin@schnauzerringen.se
Margareta Delborn
Tel: 070-5713128
maggan@schnauzerringen.se
 
Revisorer:
Maria Eklöf
Tel:
Ingvar Wogenius
Tel:
Berndt Hellberg- revisorsuppleant
Tel:
Valberedning:
Sara Berg  SK
valberedning@schnauzerringen.se
Mari Johansson
 
Webbmaster Sylvia Johansson
webbmaster@schnauzerringen.se