Manual rev 20230207
Allmänt
Vi arbetar med en databas för hundavel som heter Pedigree Publisher. Den är till stor
hjälp i avelsarbetet genom den kan inkludera internationella data. Vår ras är liten och
avelsbasen smal vilket ställer krav på ett internationellt utbyte. Vi kommer att fylla på
succesivt. För närvarande finns rasdata från Norden och lite till i databasen.
Själva databasprogrammet kan vi inte göra tillgängligt för andra än våra administratörer, men det finns en lösning på detta som heter Pedigree Point. Nu har vi med hjälp av
Mikael Sköld gjort Pedigree Point tillgänglig på vår hemsida. Det finns fler funktioner i
databasprogrammet än i Pedigree Point och våra administratörer kan hjälpa till med särskild sökningar och utskrifter av mer avancerade stamtavlor och provparningar.
I stamtavlorna redovisas COI (coefficient of inbreed) som står för inavelskoefficient
(ökning av inavel i %). Målet enligt vår RAS är att COI skall ligga under 2,5% i medeltal.
Enligt SKK skall COI vara högst 6,25%. I stamtavlorna redovisas de hundar som bidrar till
ökning av inavelsgrad med färger.
Kontakt: Jan Hockart, 070-5620794, jan.hockart@outlook.com