Bli Medlem

Välkommen som medlem i Schnauzerringen

När du blir medlem i Schnauzerringen är du automatiskt medlem i SSPK, Svenska Schnauzer och Pinscherklubben.
Medlemskap i Schnauzerringen är rullande. Medlemskapet gäller ett år fr o m inbetalningsdagen. Som medlem i Schnauzerringen får du vissa förmåner:
• Delta i SSPK.s officiella utställningar, samt i schnauzerringens egen utställning Ronden
• Delta i andra arrangemang (medlemsmöten, föreläsningar mm)
Vissa av våra sponsorer ger även rabatt till våra medlemmar. Du kommer även få klubbens medlemstidning schnauzerbladet digitalt 4 gånger om året

Schnauzerringens medlemsregister administreras av SKK som genom biträdesavtal lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra vår relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på

https://www.skk.se/pub/

 

BLI MEDLEM I Schnauzerringen.

Har du köpt din första schnauzer?
Första årets medlemskap kostar endast 150 kronor när din uppfödare betalar avgiften, så glöm inte att fråga efter gåvomedlemskap i samband med köpet.
2020 sponsrar Schnauzerringen alla uppfödare på Uppfödarlistan med 100 kronor per gåvomedlemskap.

Avgifter 2020:
Helbetalande 300 kr
Familjemedlem: 80 kr
Ytterligare en rasring: 75 kr

Webbanmälan medlem:

fullbetalande-300x149    familje-300x149

Använd nedanstående länk om du vill ändra adress, avsluta medlemskap och inte kan/vill betala in direkt via webben.

http://goo.gl/xEzGHB

 

Ungdomsmedlemsskap

Du som är mellan 7 och 25 år kan bli medlem i både Schnauzerringen och Svensk Hundungdom (SHU). Avgiften SEK 250 betalas till SHUs plusgiro 831236-5. Ange Schnauzerringen som rasklubb.

medlemsguiden1

Mer information om SHU finns på www.shu.se.

Kontakt/frågor om medlemskap

SKK Svenska Kennelklubben sköter all hantering av rasklubbens medlemsregister.
Kontakta SKKs medlemsservice antingen via telefon, e-mail eller nedanstående länk.
Telefon                 08-795 30 50
e-mail                  medlem@skk.se