Bli Medlem

Välkommen som medlem i Schnauzerringen

När du blir medlem i Schnauzerringen är du automatiskt medlem i SSPK, Svenska Schnauzer och Pinscherklubben.
Medlemskap i Schnauzerringen är rullande. Medlemskapet gäller ett år fr o m inbetalningsdagen. Som medlem i Schnauzerringen får du vissa förmåner:
• Delta i SSPK.s officiella utställningar, samt i schnauzerringens egen utställning Ronden
• Delta i andra arrangemang (medlemsmöten, föreläsningar mm)
Vissa av våra sponsorer ger även rabatt till våra medlemmar. Du kommer även få klubbens medlemstidning schnauzerbladet digitalt 4 gånger om året

BLI MEDLEM I Schnauzerringen.

Har du köpt din första schnauzer?
Första årets medlemskap kostar endast 150 kronor när din uppfödare betalar avgiften, så glöm inte att fråga efter gåvomedlemskap i samband med köpet.
2020 sponsrar Schnauzerringen alla uppfödare på Uppfödarlistan med 100 kronor per gåvomedlemskap.

Avgifter 2020:
Helbetalande 300 kr
Familjemedlem: 80 kr
Ytterligare en rasring: 75 kr

Webbanmälan medlem:

fullbetalande-300x149    familje-300x149

Använd nedanstående länk om du vill ändra adress, avsluta medlemskap och inte kan/vill betala in direkt via webben.

http://goo.gl/xEzGHB

Ungdomsmedlemsskap

Du som är mellan 7 och 25 år kan bli medlem i både Schnauzerringen och Svensk Hundungdom (SHU). Avgiften SEK 250 betalas till SHUs plusgiro 831236-5. Ange Schnauzerringen som rasklubb.

medlemsguiden1

Mer information om SHU finns på www.shu.se.

Kontakt/frågor om medlemskap

SKK Svenska Kennelklubben sköter all hantering av rasklubbens medlemsregister.
Kontakta SKKs medlemsservice antingen via telefon, e-mail eller nedanstående länk.
Telefon                 08-795 30 50
e-mail                  medlem@skk.se