Medlemskap

Medlemsskap i Schnauzerringen

Som medlem är du med i en valfri rasklubb, som i sin tur är ansluten till specialklubben SSPK:

  • Affenpinscherklubben
  • Dvärgpinscherklubben
  • Dvärgschnauzerringen
  • Pinschersektionen
  • Schnauzerringen

Du får som medlem vissa förmåner som att deltaga i våra officiella utställningar samt andra arrangemang. Vissa av våra sponsorer ger även rabatt till våra medlemmar. Du kommer även få klubbens medlemstidning schnauzerbladet digitalt 4 gånger om året

BLI MEDLEM I Schnauzerringen och ansluten till SSPK.

Webbanmälan medlem:

fullbetalande-300x149    familje-300x149

Använd nedanstående länk om du vill ändra adress, avsluta medlemskap och inte kan/vill betala in direkt via webben.

http://goo.gl/xEzGHB

Priser 2016/2017
Helbetalande 300 kr (inkluderar anslutning till SSPK
Familjemedlem: 80 kr
Ytterligare en rasring: 75 kr

 

Ungdomsmedlemsskap

Du som är mellan 7 och 25 år kan bli medlem i både Schnauzerringen och Svensk Hundungdom (SHU). Avgiften SEK 250 betalas till SHUs plusgiro 831236-5. Ange Schnauzerringen som rasklubb.

medlemsguiden1

Mer information om SHU finns på www.shu.se.