Spår

Spårhundsgruppen

I appellklass är spåret 300 meter långt och har 3 stycken apporter. Spåret är utlagt av föraren, eller av denne utsedd person. Appellspåren läggs ofta på gärde, eller gles skog, eftersom domarna ska kunna se hela spåret. Som ett ytterligare specialmoment ingår budföring i appellklass och i lägre klass, där med skott.

I lägre klass, högre klass och elitklass har man ett uppletande av spår, det sker i en ruta där spårläggaren har passerat. Storleken på rutan i lägre klass är 30×20 meter. I högre klass är rutan 30×30 meter. I elitklass är rutan 30×40 meter. Om hunden misslyckas med att hitta spåret, blir man anvisad en plats där spåret går förbi i lägre klass och högre klass, men i elitklass måste hunden hitta spåret utan hjälp, annars är det sluttävlat för den dagen. Hunden har 4 minuter på sig att hitta spåret.

Spåren i lägre klass är c:a 1000 meter långa och har 8 stycken apporter, spåret ska ligga i 60 minuter innan man får börja tävla. Spåret har ett flertal vinklar. Spårtiden får uppgå till max 25 minuter. Spåren i högre klass är 1200 meter långa och 75 minuter gamla när hunden ska börja, ekipaget har 35 minuter på sig. Det består av 8 stycken apporter. Spåren i elitklass är c:a 1500 meter långa och 90 minuter gamla. Det ska innehålla minst en spetsig vinkel och man har 35 minuter på sig att ta sig runt spåret. Elitklass har också 8 stycken apporter. I lägre klass, högre klass och elitklass är spåret utlagt av någon spårläggare och alltså inte av hundens förare som i appellklass.