Sök

Sökhundsgruppen

Sökhunden skall med hög nos i snabb takt, på ett systematiskt sätt, genomsöka ett bestämt område och där finna och påvisa gömd person för föraren. I söket är det meningen att hunden skall fånga upp direktvittring av den gömda människan (i söksammanhang kallad figurant), som sprids med vinden. För att inte hunden skall spåra fram till figuranten är sökområdet avvallat. Avvallat innebär att ett antal personer och även hund har gått runt i sökområdet huller om buller. Det finns två olika sätt för sökhunden att markera för sin förare att den hittat en person, skallmarkering eller rullmarkering. Vid skallmarkering stannar hunden hos den gömda personen och skäller ihållande tills föraren hunnit fram. Vid rullmarkering tar hunden en rulle, som den har hängande i halsbandet, i munnen när den hittar figuranten och återvänder med rullen till sin förare. Föraren kopplar då sin hund och uppmanar den att visa var figuranten är, varpå hunden skall återvända till denne med sin förare i släptåg. Sökområdet är alltid 100 m brett. Området delas av en stig som går i mitten. Föraren skickar sin hund från stigen ut åt båda hållen. I appellklass är sökområden 50 m långt och hunden måste hitta 2 figuranter, en liggande och en sittande. Tiden är begränsad till 10 min. Ju högre upp i klasserna man kommer desto längre blir sträckan hunden skall söka. I lägre klass är sträckan 100 m, hunden skall hitta 3 figuranter – en dold och 2 delvis synliga. Samtidigt som man inte får mer tid än i appellklass dvs 10 min. I högre klass är sträckan 200, antalet figuranter är samma som i lägre klass, men tiden är nu 15 min. I elit klass är 300 m sträckan, tiden är 17 min och av 3 figuranter skall 2 vara helt dolda.

Källa: Elisabeth Ezskantz