Skydds

Skyddshundsgruppen

Skyddshundgruppen brukar kallas bruksgrenarnas “formel 1”, och det är inte så konstigt, för det är ett gediget program dessa ekipage har att brottas med. Här kan man inte börja tävla förrän man är uppflyttad ur appellklass i någon av de andra grenarna. Man börjar således i lägre klass med samma lydnad som i de andra grenarna, men med spår, budföring och planskydds som extra moment.

Planskyddet består av både ärmarbete och munkorgsarbete. Sedan har man ett spårarbete + planskyddet. I elitklass har man även lagt till ett personsök utöver de andra specialmomenten. Detta är det klart mest ansträngande programmet inom bruksgrenarna.

Även en schnauzer kan tränas i skydd enligt den här filmen