IPO

IPO-regler: följande provformer ligger under beteckningen IPO

BH, BeHörighetsprov, som är ett krav för att starta i någon av de andra provformerna

IPO klass 1-3, Brukshundprov

FH klass 1-2, Spårprov (tidigare BSP)

IPO-FH, Spårprov (samma som FH 2, men alltid under 2 dagar)

BSL klass 1-3, Brukshundprov Spår Lydnad (följer motsvarande moment och klasser i brukshundprovet)

BH:

Måste avläggas med godkänt resultat för hund född efter  1 januari 2011 inför deltagande i BSL, FH,  IPO-FH och IPO. Man kan avlägga BH prov och starta IPO 1, BSL 1 eller FH 1 samma dag. För hundar födda innan 1 januari 2011 behövs godkänt resultat på BH-prov om man vill starta IPO.

BH är, som sagt, ett behörighetsprov. Det är en lydnadsdel (A) och en miljödel (B). Hunden måste ha uppnått en ålder av 15 månader. Skottfasthet testas inte under BH-provet.  Hunden måste ha uppnått minimikravet på 70% av poängsumman för att få starta B-delen av provet.

A-delen utgörs av ett antal lydnadsmoment. Ingen kommendering förekommer, utan momenten följer ett fast mönster.

Linförighet

Fritt följ

Sättande under gång

Läggande undergång med inkallning

Platsliggning med störning (dvs att nästa hund går sina moment, medans den egna hunden ligger sin platsliggning)

B-delen sker i trafik. Hunden bedöms i tättbebyggt område. Hunden ska klara:

Möte med grupp av personer

Möte med cyklister

Möte med bilar

Möte med joggare eller inlinesåkare

Möte med andra hundar

Hundens beteende i trafik om den binds och lämnas kort stund, beteende mot andra djur

 

Man blir godkänd eller inte godkänd.

BSL:

Består av en spårdel och en lydnadsdel. Innan momenten börjar kontrolleras att hunden är tillgänglig. Om den inte är det får den inte starta provet. Detsamma gäller även övriga grenar (BH, IPO, FH, IPO-FH). Hunden måste ha genomfört ett godkänt BH-prov samt uppnått en ålder av 15 månader för att få starta BSL 1.

På varje del kan man få max 100 poäng. Det krävs minst 70 poäng på varje del för att bli godkänd. Således är 140 poäng minsta möjliga poäng för att man ska klara klassen och få utbildningstecken. Då kan man starta nästa klass.

Spåret är 300 steg med 2 föremål i klass 1, 400 steg med 2 föremål i klass 2 och 600 steg med 3 föremål i klass 3. Hund ska antingen påvisa eller apportera apporterna. Man måste ange innan spårarbetet börjar vilken hunden gör.

Lydnadsdelen består av 8-9 olika moment. Förutom de som ingår i BH-provet, tillkommer:

Ställande under gång (tillkommer i klass 2 och 3)

Apportering på plant underlag

Apportering över hinder

Apportering över A-hinder samt

Framåtsändande med läggande

IPO:

Internationella Prövnings Ordningen, är den internationella skyddshundsgrenen)

I IPO:t tillkommer, förutom spårdelen och lydnadsdelen, en skyddsdel. Hundar av icke-brukshundsras får ej tävla skydds i Sverige. Föraren måste dessutom ha skyddslicens. Dock går det bra i en del andra länder. Hunden måste ha genomfört godkänt BH-prov, samt uppnått en ålder av 18 månader för att få starta IPO 1.

I den här grenen är max betyg 300 poäng. För godkänt krävs fortfarande 70 poäng på varje del, således minst 210 poäng för att kunna få starta nästa klass.

FH-spår:

Denna gren består enbart av en spårdel. 2 klasser. Spåren i klass 1 är 1200 steg och i klass 2 1800 steg långa. Hunden måste ha genomfört godkänt BH-prov för att starta klass 1. Inget skottfasthetsprov ingår. Man måste minst ha uppnått 70 poäng för att bli godkänd och kunna starta nästa klass.

IPO-FH:

Är egentligen samma som FH-spår, men tävling är under 2 dagar. Man måste minst ha uppnått 70 poäng båda dagarna för att bli godkänd.

 

Foto/Text: Elisabeth Ezskantz.