MH eller BPH

Några skillnader mellan MH och BPH

MH.

-Omfattar 10 olika moment och avslutas med 4 st skott på 20 meters håll som man kan avstå ifrån.
-Hunden ska ha halsband ( icke stryp) och får inte ha sele.
-Hunden ska i vissa moment vara lös och bör därför kunna kallas in inom rimlig tid ( ca 2 min.)
-Löptik får inte delta.
-Oregistrerade hundar får enbart delta om de har intyg att de ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar.
-Ombeskrivning (på annan plats) medges vid högst två tillfällen om ägaren avbryter. Om beskrivaren avbryter får inte ombeskrivning göras.

Känd mental status eller  genomgången MH innebär att MH är helt genomförd med kryss i alla rutor eller att beskrivaren avbrutit.

BPH.

-Omfattar 8 eller 7 olika moment beroende på om det är BPH med eller utan skott. 2 st skott avfyras på 50 meters håll.
-Hunden får ha halsband ( icke stryp) eller sele.
-Om du har svårt med inkallningen får du ha din hund i 15 meters lina när den ska vara lös.
-Löptik får delta men startar sist på dagen.
-Alla oregistrerade hundar får delta men måste ha en tävlingslicens utfärdad av SKK s.k. TAVLIC.

Genomförd BPH innebär att samtliga moment genomförts med kryss i samtliga aktuella rutor. BPH kan då vara genomförd med eller utan skott Avbryter beskrivaren eller ägaren är BPH inte genomförd. Ombeskrivning medges (på annan plats) vid högst ett tillfälle om ägaren avbryter.

Bortsett från ovanstående är sedan momenten helt olika utformade vid MH och BPH.
Det är två helt olika former av beskrivningar med olika profiler men båda avser att beskriva för alla raser viktiga egenskaper bl.a. hundens förhållande till främmande personer, rädslor av olika slag, lekintresse, nyfikenhet och ljudkänslighet.
BPH är konstruerat för att fånga fler nyanser av hundens beteende än MH och BPH-protokollen är betydligt mer detaljerade.

Gemensamt för MH och BPH är bl.a. att:

  1. hunden måste vara 12 månaders vid testdagen och vara vaccinerad mot valpsjuka enligt SKKs Allmänna bestämmelser
  2. deltagande hunds ägare/förare måste vara medlem i klubb inom SKK-organisationen och visa upp giltigt medlemskap före start
  3. hunden ska vara ID-märkt och frisk
  4. vid båda beskrivningarna avbryts testet om hunden inte har förmåga att bli neutral under den tid som förflyter mellan momenten. Om beskrivaren avbryter medges inte ombeskrivning.
  5. båda beskrivningarna är officiella och resultaten inrapporteras till SKK Hunddata.
  6. efter beskrivningarna får föraren en skriftlig och muntlig redogörelse över hundens beteende.
  7. vid båda beskrivningarna måste det förflyta minst 6 veckor innan man kan göra en ombeskrivning och då på annan plats

Ska jag välja MH eller BPH??

Om du tänker tävla på bruksprov ( skydd, spår, sök, rapport eller bevakning) med din schnauzer  måste du ha genomgången MH eller BPH för att tävla när hunden fyllt 18 månader.  (Om du vill försöka att få din schnauzer “korad” krävs det  MH eller BPH med kryss i alla rutor.)

OBS! För tävling i agility, lydnad eller rallylydnad krävs inte genomgången MH eller BPH.

Är du tveksam rekommenderar vi att du kontaktar din uppfödare. Många uppfödare har i många år använt MH som ett komplement att utvärdera sin avel avseende mentaliteten.

BPH är framtaget av SKK för att kunna utgöra ett avelsverktyg för alla raser avseende mentala egenskaper. Dessutom ska det ge den enskilde hundägaren relevant information om hundens mentalitet. De egenskaper som beskrivs ska visa höga arvbarheter och ha en stark koppling till vardagsbeteenden av vikt för alla raser.

Det är viktigt att framhålla att BPH är ett bas-test och inte gör anspråk på att mäta allt av betydelse för alla raser. Det avser att mäta vissa egenskaper med relevans i vardagen för alla raser men där sedan varje rasklubb utifrån vilka egenskaper, som kan anses betydelsefulla för deras ras, kan byggas på med ytterligare test och prov t.ex. grytprov, viltspår, olika jaktprov.