Uppfödarregistret

Uppfödarregister

Administreras från och med 2016 av schnauzerringen

För att finnas med i Schnauzerringens  uppfödarregister, betalas en avgift per kalenderår och medlemskap i rasklubben krävs.

Om en kennel har flera ägare, ska samtliga vara medlemmar i Schnauzerringen.

Avgiften per kalenderår är SEK 300.

Avgift(er) betalas till Schnauzerringens plusgiro 15 12 18-5

Skriv i meddelandefältet att det gäller uppfödarlistan samt vilken kennel.

 Tips! Att man lägga in årsavgiften till uppfödarregistret som automatisk överföring per 31/1 varje år.
Då behöver man inte glömma att betala in avgiften

När det gäller ändringar av uppgifter, tex adressändringar kontakta Webbmaster på webbmaster@schnauzerringen.se