Uppfödarmöte 2020

Inbjudan till uppfödarmöte via digital länk 24/10 2020.
Detta pga coronapandemin.

Schnauzerringens avelskommitté inbjuder till uppfödarmöte för ringens uppfödare och hanhundsägare på hanhundslistan.
Mötet äger rum mellan 09.00 – 12.00 med fikapaus 9.30 – 9.45.

Sista anmälningsdag 21/10 2020 till maggan@schnauzerringen .se

Länk till mötet kommer att  skickas till de som anmält sig.

Ämnen som kommer att tas upp:

  • Lite statistik om vår ras
  • Nya kennlar
  • För vem och vad är uppfödarsidan på fb

Förslag på ytterligare ämnen mottages tacksamt.

Avelskommitténs önskan är att kunna hålla ett fysiskt uppfödarmöte under första kvartalet 2021 beroende på rekommendationer gällande smitta i Sverige. Detta möte kommer då att hållas i Göteborg.

Välkomna

Schnauzerringens avelskommitté