Etiska rekommendationer

Etiska rekommendationer till uppfödare av Schnauzer

  • Att stå till förfogande för valpköparna och vid behov bistå med råd och hjälp
  • Att medverka till att utöka avelsbasen genom att inte överanvända enstaka individer
  • Alltid redovisa den födda kullens storlek jämte den registrerade kullens storlek
  • Att eftersträva rastypiska Schnauzrar i avelsarbetet
  • Att inte använda hundar med diskvalificerande fel i avel
  • Önskvärt är att avelsdjuren har minst 1/very good i kvalitet på officiell utställning
  • Att använda HD-röntgade hundar
  • Att inte använda rädda och aggressiva hundar i avel
  • Att inte använda en tik mer i avel om den tidigare genomgått ett kejsarsnitt annat än efter samråd med veterinär
  • Att följa SKKs grundregler samt SKK:s Avelspolicy

 

 

SKKs Avelspolicy

SKKs Grundregler