Avel/uppfödning

Vi i avelskommitten finns först och främst till för att stödja uppfödarna i sin uppfödning av Schnauzer. Vårt mål skall alltid vara rasen väl. Vi vill att ni som uppfödare känner att ni alltid kan kontakta oss i frågor ni har om rasen om vi inte själva kan hjälpa er med era frågor så försöker vi vidarbefodra till dem som kan.

Schnauzerringens Avelskommitté ska verka för att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda rasrena hundar”.

Avelskommittén har en central plats i Schnauzerringens mål och verksamhet. Avelskommittén ska lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer samt RAS. Avelskommittén ska dessutom aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Schnauzer inom och utom landet.