Valphänvisning

 

 

Blankett för anmälan av planerad parning

Blankett för anmälan till valphänvisning.

Ladda ner och skicka ifylld till :  valphanvisare@schnauzerringen.se

  Aktuella valpkullar hittar ni under fliken ”Köpa schnauzer” i huvudmenyn.

Valphänvisning 

Följande krav på uppfödare/avelsdjur gäller för att ta del av Schnauzerklubbens valphänvisning:
– Vara medlem i Svenska Schnauzerringen, vid flera ägare av kenneln skall alla ha giltigt medlemskap

– Avgift för Uppfödarregistret, 300 kr, skall vara inbetald till schnauzerringen.
– Följa SKK:s grundregler och rasens hälsoprogram samt SKK:s Avelspolicy
– Hunden ska vara röntgad  med A eller B. En hund med HD-C kan användas om den genetiska variationen gynnas och ska i så fall paras med en hund med HD-A.

 

 
Dessa regler har beslutats av styrelsen för ringen.
Att det finns regler för att få lägga ut sina valpar beror på att rasklubben har ett ansvar för rasens standard.

Ett led i avelskommitténs arbete är att utarbeta, följa upp och revidera dokumentet RAS. Detta är ett dokument som alla rasklubbar ska arbeta fram och det är Svenska Kennelklubben som godkänner. Med RAS som utgångspunkt har alltså schnauzerringens styrelse beslutat om vissa regler för att uppfödare kan få exponera sina kullar på hemsidan.

Under de senare åren har det uppmärksammats några viktiga förändringar. En är att det föds allt färre valpar sett ur en 10-årsperiod. En annan är att antalet HD-röntgade hundar minskar, samtidigt som antalet hundar med HD-status C ökar. Vid uppfödarmöte den 1 april 2017 diskuterades denna situation. Till stöd för diskussionen har också statistiskt material samt forskning legat till grund.

 

För att inte utesluta hundar som skulle kunna bidra till att öka den genetiska variationen inom schnauzeraveln har beslutats att tillåta avel med hundar med HD C. Beslutet togs mot bakgrund av att även om antalet HD C ökat har inte kliniska höftledsproblem ökat, enligt statistik från försäkringsbolagen.

Nytt!! 20170428 

Klubben rekommenderar, som tidigare, avel med HD-fria hundar. ( A-B) men på grund av rasens mycket låga genetiska variation har klubben tagit beslut om följande undantag i avelsrekommendationerna. Detta undantag gäller tills nya fakta visar något annat. 

En hund med HD-C kan användas om den genetiska variationen gynnas och ska i så fall paras med en hund med HD-A. 

En hund ska vara kliniskt frisk, funktionell, rastypisk och snygg, vilket är uppfödarens ansvar att bedöma.
Avelskommittén är enbart vägledande och stödjande för den som letar avelshund. Dom kan hjälpa ägaren att hitta i hunddata, ta fram inavelsgrad, HD, MH m.m. Valet av avelsdjur är alltid uppfödarens/ägarens ansvar.


Rekommendation för avelsdjuren är framtagna i enighet med RAS

– Enskild individ bör ej få fler avkommor än 25% av den genomsnittliga årliga registreringen de senaste 5 åren.

– Målet är att inavelsgraden för rasen i sin helhet inte överstiger 2,5 %

Uppfödaren/annonsören ansvarar helt för samtliga uppgifter och meriter som redovisas på sida för valphänvisningen. Schnauzerringen har inget ansvar för innehållet. För felaktigheter hänvisas till annonsören.

 

SKKs Grundregler