Uppfödarmöte 2019

Välkommen till Schnauzerringens uppfödarmöte i Stockholm.

När: 19 oktober 2019 kl 09.30

Var: I SKK:s lokaler i Rotebro

09.30 Startar vi med kaffe och smörgås.

10.00 Går vi igenom RAS, vilket nu är reviderat, med reflektioner och diskussioner om hur vi gemensamt, till nästa revidering, ska arbeta vidare i vår uppfödning för att bevara vår härliga ras.

13.00 – 13.45 Lunch.

14.00 – 15.30 Föreläsning av en onkolog från SLU om tumörsjukdomar på hund. Enligt tillgänglig statistik från de största försäkringsbolagen är tumörsjukdomar hos schnauzer en av de vanligaste orsakerna till att man ersätter veterinärbesök. Därför anser vi det angeläget att få veta lite mer om dessa sjukdomar.

15.30 – 16.00 Frågestund.

16.00 Avslutning

 Anmälan: Görs till maggan@schnauzerringen.se

Senast 12 oktober. Anmälan är bindande

Kostnad för lunch 100 kr betalas till Schnauzerringens Plusgiro 151218-5