Frågor och svar

 Här publiceras frågor och svar från våra meddlemmar, och andra som är intresserade av våran ras schnauzer.

Fråga: Vem kontaktar man när man vill ge bort gåvomedlemskap till valpköpare. SSPK eller SKK?
/H
Svar: Man kontaktar SKK.
/Eva A
 
 Fråga:Finns någon övre åldersgräns för vovven på MH-test?
/C
Svar: Nej, ingen övre gräns finns, men vid korning skall hunden vara mellan 18-48 månader.
/Eva A
 
Fråga: Vad är skillnaden på MH och MT-test?
/C
Svar: MH-test finns inte som begrepp, utan det är MH= Mentalbeskrivning. Där beskrivs hundens handlande i de olika testsituationerna, så objektivt som möjligt, av en mentalbeskrivare.
Den andra förmen är MT = Mentaltest. Där bedöms hundens egenskaper utifrån hur den handlar i de olika testsituationerna av två mentaltestdomare och poängsätts. MT är en del av korningen och får förutom brukshundar bara göras av schnauzer och pincher. Poängen ligger mellan 0 – 600, och för att få godkänt och möjlighet att få titlen Korad ska hunden få över 300 p på mentaltestet. För titlen Korad krävs dessutom en godkänd exteriörbeskrivning.
/ Eva A