HD

Till alla schnauzerägare och medlemmar i schnauzerringen

Angående HD-röntgen av hundarna

När du står inför beslutet att röntga din schnauzer för HD-status vill styrelsen uppmärksamma dig på val av sederingsmedel, dvs det lugnande medel som veterinären ger inför röntgen.
Det finns flera preparat som används med detta syfte.

SKK rekommenderar idag veterinärerna att kombinera ett sederingspreparat med ett morfinpreparat, vilket resulterar i att musklerna blir helt slappa och bilden kan bli missvisande.

Styrelsen i Schnauzerringen har erfarit att för att nå ett bra resultat och få en korrekt bild av höfterna, ska hunden ha ett visst mått av muskelsvar kvar och inte vara helt slappa. Schnauzerringen avråder av detta skäl från morfinpreparat.

Rekommendationen från Schnauzerringen är därför att när du ska röntga, be veterinären att inte lägga till ett morfinpreparat.”

Styrelsen /
8 juli 2018

 

***

Under 2016 har tre artiklar om höftledsdysplasi HD publicerats i Hundsport Special. Författare är Åsa Lindholm. Dessa artiklar kan ni nu hitta på nedanstående länkar.

Om HD, del 1, koll på HD

 

Om HD, del 2, röntgen och avläsning

 

Om HD, del 3, avel för bättre höftleder