Uppfödarregistret

Uppfödarregister

Administreras från och med 2016 av schnauzerringen

För att finnas med i Schnauzerringens  uppfödarregister, betalas en avgift per kalenderår och medlemskap i rasklubben krävs.

Om en kennel har flera ägare, ska samtliga vara medlemmar i Schnauzerringen.

Avgiften per kalenderår är SEK 300.

Avgift(er) betalas till Schnauzerringens plusgiro 15 12 18-5

Skriv i meddelandefältet att det gäller uppfödarlistan samt vilken kennel.
Om ni inte betalar via internetbank så finns det en förifylld postgiroblankett för utskrift nedan.

 Tips! Att man lägga in årsavgiften till uppfödarregistret som automatisk överföring per 31/1 varje år.
Då behöver man inte ’glömma’ eller vänta på inbetalningskort.

Plusgiroblankett för utskrift

När det gäller ändringar av uppgifter, tex adressändringar kontakta Webbmaster på webbmaster@schnauzerringen.se