Protokoll

Protokoll från telefonmöte141210

Protokoll från telefonmöte 141104

Protokoll från telefonmöte 140917

Protokoll från styrelsens telefonmöte 20140807

Protokoll från styrelsens telefonmöte 20140616

Protokoll från styrelsens telefonmöte 20140514

Protokoll från styrelsen telefonmöte 20140407

Protokoll från schnauzerringens årsmöte 2014

Protokoll från konstituerande mötet 20140208

Protokoll från telefonmötet 20140108

Protokoll från styrelsens möte 20131104

Protokoll från styrelsemötet 20130922

Protokoll från telefonmöte 20130806:

Protokoll från styrelsens möte 20130609

Protokoll från styrelsens möte 20130528

Protokoll från styrelsens telefonmöte 20130409

Protokoll från 2013 års årsmöte

Minnesanteckningar från styrelsens Kickoff 20130302

Konstituerande 2013-02-09

Protokoll från telefonmöte 2013-01-15

Protokoll från telefonmöte 2012-11-27

Protokoll från telefonmötet 2012-10-09

Protokoll från telefonmötet 2012-09-04

Protokoll från styrelsemöte Borås 2012-06-30

Bilaga från styrelsemötet 2012-06-30

Protokoll från telefonmöte 2012-06-19

Protokoll från styrelsens telefonmöte 2012-05-15

Protokoll från styrelsens telefonmöte 2012-04-03

Protokoll från schnauzerringens kick-off/workshop 2012-02-26

Protokoll från schnauzeringens konstituerande möte 20120211

Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll från schnauzerringens styrelse/telefonmöte 17 januari 2012

Protokoll från schnauzerringens styrelse/telefonmöte 24 November 2011

Protokoll från schnauzerringens styrelse/telefonmöte 11 Oktober 2011

Protokoll från uppfödarmötet 25 september 2011

Protokoll från schnauzerringens styrelse/telefonmöte 5 september 2011

Protokoll från Schnauzerringens styrelsemöte 15 Juli 2011

Protokoll från schnauzerringens styrelse/telefonmöte den 24 Maj 2011

Protokoll från schnauzerringens styrelse/telefonmöte 12 April 2011

Protokoll från årsmötet 2011