Bilder från Årsmötet 11 feb.2012

Årsmötet inleddes med att Anna Hedbys från Alingsås Hundskola berättade lite om vad man kunde använda sin schnauzerhund till, och det är ju mycket som vår ras passar till.


Alla närvarande lyssnade med intresse, och lite tips fick man med sig hem.

Efter Annas föreläsning var det dags för lite fika innan de egentliga årsmötesförhandlingarna inleddes.

Till sist, men inte minst, en bild på några av den nya styrelsen närvarande medlemmar.