Info från SKK/SSPK/SBK/JBV/SLU

Nytt från SSPK:
Statuter för uppfödarmedalj

Statuter för förtjänsttecken

 

Ny bok om hundavel från SKK 

Nytt!!
I SKK CS-protokoll 413 annonseras nya och/eller uppdaterade blanketter:
– parningsavtal
– lån av hanhund för parning
– tillfällig upplåtelse av avelsrätt för tik
Läs mer här

 

SKKs Uppfödar och kennelkonsulentkommitté (UKK) har ansvar för de praktiska uppfödarfrågor som kan uppkomma, UKK har även ett ansvar att verka för att SKKs uppfödare ges information om de frågor som kommittén har som ansvarsområde.
Som ett led i detta arbete har kommittén beslutat att erbjuda SKKs avtals, special, samt rasklubbar det material som SKKs juridiska avdelning har arbetat fram gällande vanliga juridiska frågor och svar. Dessa hittar ni här

 

På SKKs webbplats finns information om nyheter i FCI Judges Directory;

http://www.skk.se/nyheter/2013/5/ny-version-av-fci-judges-directory/

 
 

Den nya versionen av domarguiden hittar ni på www.fci-judge.org/fcijudge

 

Förslag agilityns framtida organisation/SBK

Reviderat regelhäfte:  Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Inbjudan från SKK för utbildning till Beskrivare, testledare för BPH hund

Information från SKK till klubbar gällande ”Icke Hänvisning”

4 nya raser med utställningsrätt från och med 1 januari 2013

Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf

Info från SKK om de  Nya avtalen för uppfödare

Regler för deltagande i SM i Rallylydnad 2012

Svenska brukshundsklubbens anmälningsavgifter för prov, tävlingar och utställningar 2012

Nya regelverk som börjar gälla 1 januari 2012

Regler för bruksprov 2012

Nytt i bruksreglerna 2012

Regler för lydnad Klass 1- 3 2012

Regler för lydnad elitklass 2012

Nytt i lydnadsreglerna 2012

Regler för rallylydnad

Regler för Agility

Utställnings- och championatregler – gäller från 2012-01-01

Ny beteende och personlighetsbeskrivning för hund

Arvoden för tävlingar och prov fr.o.m 12-01-01

Diverse info när det gäller rallylydnad

Lite ny info från SSPK när det gäller uppfödarMH.

Nya införselregler från  1 januari 2012

Nya föreskrifter när det gäller doping från Jordbruksverket. Läs här

Viktig info när det gäller dvärgbandmask. Läs här

Ny smitta hos hund

Nationellt dopingreglemente

SKK Avelspolicy

SKK.s Grundregler

Att resa med hund

SKK.s dressyrpolicy

Tillsynslagen