Gåvomedlemskap


Som uppfödare och medlem av SSPK/Schnauzerringen
har du möjlighet att lösa Gåvomedlemskap till dina valpköpare
som inte tidigare är medlemmar i SSPK till en kostnad av 150 kr per valpköpare
Fördelen med detta är vetskapen om att valpköparen då får information om
MH, kurser, aktiviteter, prov och utställningar. Han eller hon får även
då möjligheten att träffa och utbyta erfarenheter  med andra
schnauzerägare samt sprida info om vår underbara ras, och får även genom
medlemskapet en möjlighet att påverka klubbens inriktning och därmed
även utvecklingen av rasen i Sverige.”

Använd denna länk för att anmäla era valpköpare:

Webbanmälan uppfödare:

https://goo.gl/JBrIcr

Du får betalningsuppgifter när du slutfört sin anmälan.