Hundpsykologi

Hundpsykologi

Hundpsykologi är läran om hundens psykologi, beteenden och dess orsaker. I utbildning till hundpsykolog ingår kunskaper om de vanligaste bakomliggande orsaksfaktorerna till problembeteenden som stress, sjukdomar, näringsbrist, smärta av olika slag samt hormonella och etologiska faktorer.

Vår kanske mest kända och erkända hundpsykolog, Anders Hallgren utgår i sin mer än 40-åriga verksamhet som hundpsykolog från den etologi, dvs studiet och läran om djurens beteende, som Konrad Lorenz (1903-1989) utformade. Som den store djurvän Konrad Lorenz var försökte han bl.a. att mildra dåtidens relativt brutala hunduppfostran. Våld är aldrig befogat!

Anders Hallgren skriver i förordet till en av sina böcker:

”Varje hund har ett behov av konsekvent och kärleksfullt umgänge med de sina. Inte att bara finnas i familjen, utan att delta i den. Att få vara en aktiv medlem, precis som den skulle ha varit om den levt naturligt. Att få kommunicera och samarbeta som en fullvärdig deltagare. Tillsammans är ju ett mycket viktigt begrepp för så sociala djur som hundar. Men om våra hundar ska kunna få vara med oss och delta i familjens aktiviteter måste de också finna sig i de krav på önskvärt uppträdande och de gränser som vi sätter. Att få krav ställda på sig och bli tränad ger en fördjupad kontakt och harmoni under förutsättning, givetvis, att hunden förstår kraven och att träningen går rätt till.”

Då det för långt här att närmare gå in på ämnet Hundpskologi vill vi i stället rekommendera våra nya och nuvarande hundägare till fortsatt informationssökande hos t.ex. Anders Hallgren.

Amichien Bonding, utarbetad av Jan Fennel, är ett sätt att leva med sina hundar enligt liknande grundprinciper.  Lite om hur metoden fungerar kan ni läsa här. Amichien bonding
Böcker som Jan Fennel skrivit är t.ex Du och din hund, och Förstå din hund.