Startsida

Klicka här för senaste nytt på sidan 2017-12-3

***

Kalender 2018

Nu kan ni börja beställa 2018 års schnauzerkalender. 
Skicka namn och adress samt antal kalendrar ni vill beställa till
kassor@schnauzerringen.se

Pris/kalender 150 kr st. Sätts in på pg 15 12 18-5 
Glöm inte skriva på inbetalningen namn och vad inbetalningen gäller 

***

Årsmöte 2018
Datum: 24 Februari
Plats: Lidköping alt. Jönköping. mer info kommer
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 8 januari 2018.
Skickas till sekreterare@schnauzerringen.se

***

Subvention av MH/BPH 2017

På grund av att det är så få schnauzrar som gör någon form av mentalbeskrivning, har schnauzerringen beslutat att  under 2017 subventionera MH/BPH deltagande med 300 kr per hund. För att erhålla ersättning ska hundägaren vara medlem i schnauzerringen. Kvitto samt kopia på genomfört test skickas till schnauzerringens kassör med uppgift om namn, bank och kontonummer samt medlemsnummer.

***

***

 

Du som är medlem i Schnauzerringen får 5% rabatt vid köp av klippmaskiner, skär och saxar hos
Brattpets
och du som är uppfödare knuten till Schnauzerringen​ får 5% på hela sortimentet!
För att beställa med rabatt, klicka här!”

Prislista

 

***

!!Beslut att medge valphänvisning till kullar med kombinationer där HD C ingår.!!
(klicka på länken ovan för att läsa)

*** 

Schnauzerfilm skapad av Emma Bohman
Det är fritt fram att ladda ner och spara filmen.

***

Redaktör för  schnauzerbladet Emma Söderblom

mail

redaktor@schnauzerringen.se

***

NYTT
Till er som varit ute och tävlat i år. Skicka in era tävlingsresultat  Alla resultat som publiceras på hemsidan kommer även att publiceras i  vår nya nättidning schnauzerbladet.

***